Sletten:

Grunnflate 77,5m2
BRA: 69,1m2
Største lengde: 14,2m
Største bredde: 6,4m

En spennende hytte med en utforming som gjør at den egner seg godt for smale tomter. Det at hytta har liten bredde og lav takvinkel gjør at den med sin lave høyde faller lett inn i terrenget.