Olvika:

Grunnflate 109,9 m2
BRA: 100,8 m2
Største lengde: 14,2 m
Største bredde: 9,4 m

Dette er en forholdsvis stor hytte beregnet for oppsetting i skrånende terreng. Stue- og kjøkkendelen av hytta er senket 60cm i forhold til de resterende rommene. Denne høydeforskjellen kan evt. økes om tomteforholdene tilsier det.