Blogg

Fosen-Hytta
19.04.2016 10:27
I 2015 leverte Fosen-Hytta en hytte på Ratvika i Åfjord. Selve snekkerarbeidene ble påbegynt i månedsskiftet april/mai og ble utført av AM Bygg AS. Hytta ble overlevert til svært fornøyde hytteeiere i juli. Foruten betong og tømrerarbeid s...
Fosen-Hytta
22.10.2015 13:40
På Nittavatnet i Åfjord har Fosen-Hytta i år levert 3 hytter. En av dem er pr. i dag mer eller mindre ferdig, den andre er ferdig utvendig(bortsett fra terrasse) mens den tredje snart er tett med asfaltplate og undertak. Den første av dem ...