Ratvika

I 2015 leverte Fosen-Hytta en hytte på Ratvika i Åfjord. Selve snekkerarbeidene ble påbegynt i månedsskiftet april/mai og ble utført av AM Bygg AS. Hytta ble overlevert til svært fornøyde hytteeiere i juli.

Foruten betong og tømrerarbeid som ble utført av AM Bygg sto Amundal Maskin for grunnarbeid, Hopmo Elektro for elektrikerarbeidet og Einar Haugsnes for rørleggerarbeidet.Reguleringsbestemmelsene for dette området setter forholdsvis faste rammer for utforming av hyttene. Det beskrives bl.a. at "fritidsboligene skal oppføres med forbilder fra stedlige mindre småbruksanlegg og kystlåner når det gjelder volumoppbygging, takvinkler, materialbruk og detaljering". Dette gjør at alle hyttene i dette området har tilnærmet lik utførelse og dermed danner et helhetlig uttrykk for feltet.


post@fosen-hytta.no