Nittavatnet

På Nittavatnet i Åfjord har Fosen-Hytta i år levert 3 hytter. En av dem er pr. i dag mer eller mindre ferdig, den andre er ferdig utvendig(bortsett fra terrasse) mens den tredje snart er tett med asfaltplate og undertak.

Den første av dem ble fraktet med snøscooter i vinter mens de to siste ble fløyet opp med helikopter i sommer. Foruten disse tre hyttene leverte vi også en hytte i det samme hyttefeltet på etterjulsvinteren i 2014. Her finner dere et utvalg bilder av hyttene og det flotte området.